ஆன்மிகம் செய்திகள்

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" செவ்வாய்க்கிழமை -  13/04/2021 நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோனாலும்,...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை"   திங்கள்கிழமை – 12/04/2021   நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள்; உப்பானது சாரமற்றுப்போனால்இ, எதினால் சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும், மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

வெள்ளிக்கிழமை - 09/04/2021 இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" ருசியில்லாத பதார்த்தத்தை உப்பில்லாமல் சாப்பிடக்கூடுமோ? முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் சுவை உண்டோ? யோபு 6:6 உலகத்திலே சுவை இல்லாதது...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" வெள்ளிக்கிழமை – 08/04/2021 நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள்; உப்பானது சாரமற்றுப்போனால், எதினால் சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும், மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும்...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" புதன்கிழமை – 07/04/2021 நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது. 11. என்னிமித்தம் உங்களை நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, பலவித தீமையான மொழிகளையும்...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" செவ்வாய்க்கிழமை – 06/04/2021 சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள். மத்தேயு 5:9 சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் என்பது கருத்து...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" வியாழக்கிழமை – 05/04/2021 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள். மத்தேயு 5:8. இந்த வசனம் மறுபிறப்பினால் பரிசுத்தமாக்க்கடுவதை குறிக்கவில்லை....

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

வியாழக்கிழமை – 01/04/2021 இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள். மத்தேயு 5:6 நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை உடையவராய் இருப்பீர்கள் என்றால்...

Read more

இன்றைய நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

இன்றைய நாளுக்கான "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை"   செவ்வாய்க்கிழமை – 30/03/2021   துயரப் படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் ஆறுதலடைவார்கள்” மத்தேயு 5:4   உங்கள் மறுபிறப்பின் அனுபவம்...

Read more

இன்றைய “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

திங்கள்கிழமை – 29/03/20210 இன்றைய "வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை" ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது. மத்தேயு 5:3.  எளிமையுள்ளவர்கள் என்பதற்கு Bankrupt அதாவது எல்லாவற்றையும் இழந்தவர்கள் என்று அர்த்தம். அதாவது ஆவியில் எல்லாவற்றையும்...

Read more
Page 1 of 66 1 2 66

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.