ஆன்மிகம் செய்திகள்

திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருக்கு 4 டன் மலர்களால் புஷ்பயாகம். 

திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருக்கு 4 டன் மலர்களால் புஷ்பயாகம்.  திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருக்கு நடைபெற்ற புஷ்ப யாக நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம்...

Read more

03/12/2019 செவ்வாய்க்கிழமை,

மத்தேயு 6:33. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும். உங்களுக்கு தவறான நோக்கம் இருக்கும் என்றால் உங்கள் மனது...

Read more

02/12/2019 திங்கள்கிழமை,

ஆகையால், நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு, உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை இரட்சிக்க வல்லமையுள்ள தாயுமிருக்கிற வசனத்தைச் சாந்தமாய் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். யாக்கோபு...

Read more

01/12/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஆகையால், நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு, உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை இரட்சிக்க வல்லமையுள்ள தாயுமிருக்கிற வசனத்தைச் சாந்தமாய் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். யாக்கோபு...

Read more

29/11/2019 வெள்ளிக்கிழமை,

மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகின்ற நான தானே ஆகாதவனாய்ப் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன். 1 கொரிந்தியர் 9:27 நீங்கள் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு காரியம் உங்கள்...

Read more

28/11/2019 வியாழக்கிழமை,

மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகின்ற நான் தானே ஆகாதவனாய்ப் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன். 1 கொரிந்தியர் 9:27 உங்களுக்கு Discipline நீங்கள் பேசுகிற காரியங்களிலும் (பேச்சிலும்)...

Read more

27/11/2019 புதன்கிழமை,

மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகின்ற நான தானே ஆகாதவனாய்ப் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன். 1 கொரிந்தியர் 9:27 பல காரியங்களில் உங்களை நீங்களே Discipline பண்ணி...

Read more

26/11/2019 செவ்வாய்க்கிழமை,

மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகின்ற நான தானே ஆகாதவனாய்ப் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன். 1 கொரிந்தியர் 9:27 ஆங்கில வேதாகமத்தின் ஒரு மொழிபெயர்ப்பிலே இது Discipline...

Read more

25/11/2019 திங்கள்கிழமை,

நான் கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றவே விரும்புகிறேன். அப்போஸ்தலர் 20:24 கர்த்தர் உங்களுக்கென்று வைத்திருக்கின்ற ஊழியம் என்ன? நீங்கள் மற்ற காரியங்களிலெல்லாம் என்னசெய்தீர்கள் என்பதல்ல. கர்த்தர்...

Read more

24/11/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நல்ல போராட்டத்தைப் போராடினே; ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தைக் காத்துக்கொண்டேன்.     2 தீமொத்தேயு 4:17 பவுல் ஓட்டத்தை முடித்த பிறகுதான் மரணத்தை சந்தித்தார். இதற்கு முந்தன வசனத்தில் நான்...

Read more
Page 1 of 44 1 2 44

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.