ஆன்மிகம் செய்திகள்

12/02/2019  செவ்வாய்க்கிழமை, இந்த நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

அப்படியே, யாக்கோபைச் சிநேகித்து, ஏசாவை வெறுத்தேன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது. ரோமர் 9:13. ஒருவனும் வேசிக்கள்ளனாகவும், ஒருவேளைப் போஜனத்துக்காகத் தன் சேஷ்டபுத்திரபாகத்தை விற்றுப்போட்ட ஏசாவைப்போலச் சீர்கெட்டவனாகவும் இராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள்....

Read more

11/02/2019 திங்கள்கிழமை, இந்த நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

அவருடைய நாமத்தைப்பற்றும் விசுவாசத்தினால் அவருடைய நாமமே நீங்கள் பார்த்து அறிந்திருக்கிற இவனைப் பெலப்படுத்தினது; அவரால் உண்டாகிய விசுவாசம் உங்களெல்லாருக்கும் முன்பாக, இந்தச் சர்வாங்க சுகத்தை இவனுக்குக் கொடுத்தது.....

Read more

10/02/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே.எபிரெயர்13:5 ஆண்டவரே எங்களோடு எப்பொழுதும் இரும்...

Read more

ஸ்ரீ ரமணர் என்ற பட்டப்பெயர் எப்படி வந்தது?

ஸ்ரீ ரமணர் என்ற பட்டப்பெயர் எப்படி வந்தது? காவ்ய கண்ட கணபதி முனிவர் என்ற மகா பண்டிதர் இருந்தார். நினைத்தவுடன் கவிதை எழுதும் ஆற்றல் கொண்டவர். ஏராளமான...

Read more

09/02/2019 சனிக்கிழமை, இந்த நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

தேவன் வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்றார், வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. ஆதியாகமம் 1:3 ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்த விதத்தை ஆதியாகமம் முதல் அதிகாரம் கூறும்போது; பத்துமுறை அவர் சொன்னார்,...

Read more

சியாமளா நவராத்திரி.

சியாமளா நவராத்திரி. தை மாதம் அமாவசைக்கு அடுத்து வரும் பிரதமை முதல் ஒன்பது நாட்கள் மாக நவராத்திரி / சியாமளா நவராத்திரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ வித்யா...

Read more

07/02/2019 வியாழக்கிழமை, இந்த நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

சிறைச்சாலைத் தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பின் கையிலே ஒப்புவித்தான்; அங்கே அவர்கள் செய்வதெல்லாவற்றையும் யோசேப்பு செய்வித்தான்.கர்த்தர் அவனோடே இருந்தபடியினாலும், அவன் எதைச் செய்தானோ அதைக் கர்த்தர் வாய்க்கப்பண்ணினபடியினாலும், அவன் வசமாயிருந்த...

Read more

அறிவோம் ஆன்மீகம்

வீட்டில் விளக்கு ஏற்றியவுடன் பால், தயர், குடிநீர், உப்பு, ஊசி, நூல் இவைகள் வீட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடாது. பணம் ஓடிவிடும். வீட்டில் ஏற்றும் காமாட்சி விளக்கில் டைமண்...

Read more

03/03/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நாளுக்கான “வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை”

உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறதுபோல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக; என்று சொல்லுங்கள் என்றார். லூக்கா 11:2 இயேசு கிறிஸ்து, ஆண்டவருடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்பட ...

Read more

சிறுவாபுரி முருகன் திருருளால் வெட்டப்பட்ட கைகள் சேர்ந்த அதிசயம்!   முருகம்மையார் என்னும் சிறந்த முருகபக்தை சிறுவாபுரியில் வாழ்ந்து வந்தாள். பெயருக்கு ஏற்றார் போல் நடந்தால் முருகா,...

Read more
Page 65 of 66 1 64 65 66

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.